Velferdsteknologi i praksis

Perspektiver på teknologi i kommunal helse- og omsorgstjeneste

Sigrid Nakrem, Marikken Høiseth og Jóhannes B. Sigurjónsson, 2024, Heftet, Bokmål

Omtale

Velferdsteknologi i praksis - Perspektiver på teknologi i kommunal helse- og omsorgstjeneste gir en innføring i hva velferdsteknologi er, og hvilke muligheter ny teknologi kan gi. Samtidig belyser den de utfordringene som kan oppstå i forbindelse med utviklingen og implementeringen av velferdsteknologi, både for enkeltpersoner og deres pårørende, så vel som for helsepersonell og samfunnet som helhet.

Temaer som belyses:

  • utvikling og implementering med hensyn til den individuelle bruker
  • design, teknologiforståelse og innovasjon
  • etiske utfordringer
Målet med velferdsteknologi er å fremme økt selvstendighet og skape en tryggere og enklere hverdag for personer som lever med ulike former for sykdom eller funksjonsnedsettelser. Velferdsteknologifeltet utvikler seg raskt, og denne andre utgaven er omstrukturert og oppdatert med ny kunnskap.

Boken gir leseren den nødvendige kunnskapen for å bidra aktivt i gjennomføring av prosjekter innen velferdsteknologi på egen arbeidsplass. Den inviterer også til etiske refleksjoner og viser hvor viktig det er med individuell tilrettelegging.

Målgruppen for boken er studenter innen helse- og sosialfag, som ergoterapi, barnevern, sosialt arbeid, vernepleie, sykepleie, fysioterapi og audiologi.