Søknadsfrist 1. mai 2024
Har du en god idé til en lærebok eller et digitalt læremiddel for studenter?

Læremiddelstipend fra Cappelen Damm Akademisk

Går du med planer om å utvikle en lærebok eller et digitalt læremiddel for høyere utdanning? Da bør du søke vårt læremiddelstipend! Cappelen Damm Akademisk har søknadsfrist til stipend to ganger i året (1. mai og 1. oktober), og neste søknadsfrist er 1. mai.

Vi deler ut stipend til faglig sterke prosjektidéer som etterspørres som pensum i høyere utdanning. De som tildeles stipend får en utgivelseskontrakt med forlaget, og redaksjonell støtte fra erfarne forlagsredaktører. Alle lærebøker utgis både i fysisk og digital utgave. Dersom du ønsker å utvikle et digitalt læremiddel, har Cappelen Damm dyktige produktutviklere som kan hjelpe deg å realisere din idé, og en av landets ledende utdanningsplattformer å bygge på.

Prosjektet du søker om, må ha en tydelig definert målgruppe i høyere utdanning. Faglig kvalitet, språk og pedagogisk formidling vil tillegges vekt i vurdering av søknadene.


Slik søker du:  

Send oss en søknad med en kort prosjektbeskrivelse og en prøvetekst på ca. 4000 ord. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde en kortfattet beskrivelse av innhold, struktur og faglig og pedagogisk idé for læremiddelet. Vi ønsker også en beskrivelse av målgrupper med studienivå, samt henvisninger til relevante studier og kurs i høyere utdanning. Forfatter(e)s CV med publiseringsliste skal også legges ved.


Har du spørsmål?

Ta kontakt med forlagsredaktør på ditt fagområde eller forlagssjef [email protected].  

Søknaden sendes innen 1. mai på e-post til [email protected]

Se vår forfatterveiledning

Nyttig informasjon og gode tips for deg som skal skrive bok hos oss.

Se tidligere prisvinnere og utgitte bøker

Se hvem som har mottatt stipend fra Cappelen Damm Akademisk tidligere år.