Læremiddelstipend fra Cappelen Damm Akademisk
Tidligere prisvinnere

 

 

Ikon Vinner av forlagets lærebokpris

2023

Årets fire stipend ble tildelt: Stig Ole Johannessen for prosjektet «Fra fabrikker til cyberspace. En introduksjon til organisasjonsideer»; Borghild Brekke Hauglid og Adina Marie Nydahl for prosjektet «Pedagogikk i arbeidslivet»; Åge Røssing Diseth for prosjektet «Pedagogisk psykologi – læring, undervisning og motivasjon» og Grete Mehus, Nina Sivertsen og Linda Okstad for prosjektet «Samisk helse- og kulturforståelse i praksis»

2022

Årets to stipend ble tildelt henholdsvis Mirjam Dahl Bergsland og Gry Mette D. Haugen (red.) for prosjektet «Vitenskapsteori for masterstudenter i barnehagelærerutdanningen» og til Sverre Blandhol og Tim Brennen for prosjektet «Rettspsykologi: En lærebok».

2021

Hovedstipendet på kr 100 000 ble tildelt Thomas Leirvik for prosjektet «Finansiering og investering». Stipend på kr 50 000 ble tildelt Hilde Dybvik for prosjektet «Kommunikasjon, språk og tekst i barnehagen».

2020

Hovedstipendet, åpen klasse, på kr 100 000 ble tildelt Ingrid Fylling og Anne Tjønndal for prosjektet «Digitale forskningsmetoder». Debutantstipendet på kr 50 000 ble tildelt Jonas Jakobsen for prosjektet «Populismens politiske teori».

2019

Hovedstipendet på kr 100 000 ble tildelt Thomas Eeg. Han får prisen for prosjektet «Lærebok i arverett». Stimuleringsstipend på kr 25 000 ble tildelt henholdsvis Arild Aambø for prosjektet «Lærebok i migrasjonshelse» og Arne Hole, Guri Nortvedt, Nils Buchholtz og Helmer Aslaksen for prosjektet «Matematikkdidaktikk i praksis for lærere 8-13».

2018

Hovedstipendet på kr 150 000 ble tildelt Jørn Ljunggren og Magne Flemmen. De får prisen for prosjektet «Klasse og ulikhet - en innføring». Stimuleringsstipend på kr 25 000 ble tildelt henholdsvis Kristine Bruland for prosjektet «Den industrielle revolusjon og verden den skapte» og Heidi Marie Hjelmeland for prosjektet «Vi må forstå suicidalitet for å kunne forebygge selvmord»

2017

Hovedstipendet på kr 150 000 ble tildelt Elisabeth Backe-Hansen. Hun får prisen for prosjektet «Fra barnevern til voksenliv – utfordringer og mestring». Stimuleringsstipend på kr 25 000 ble tildelt Ella Cosmovici Idsøe for prosjektet «Differensiering i skolen – fra planlegging til praksis» og Øyvind Kvalnes for prosjektet «Ytringsklima».

 2016

Hovedstipendet på kr 100 000 ble tildelt M. Azam Mansoor, Saira Mauland Mansoor, Nadia Mauland Mansoor og Nina Mauland Mansoor. De får prisen for prosjektet «Biokjemi for helse- og naturvitenskapelige fag». Stimuleringsstipend på kr 25 000 ble tildelt henholdsvis Gunhild Tveit Randen og Marte Monsen for prosjektet «Andrespråksdidaktikk for grunnskolelærere» og May-Len Skilbrei og Kari Stefansen for prosjektet «Lærebok om seksuell vold». 

2015

Hovedstipendet på kr 100 000 ble tildelt Njål Foldnes, Steffen Grønneberg og Gudmund Horn Hermansen for prosjektet «En moderne introduksjon til statistikk for økonomi og markedsføring». Stimuleringsstipend på kr 25 000 ble tildelt henholdsvis Aksel Tjora for prosjektet «Viten skapt: Kvalitativ analyse og teoriutvikling» og Jon Christian Fløysvik Nordrum for prosjektet «Forvaltningsrett, belyst særlig ved velferdsrett og miljørett». 

2014

Stipendet på kr 150 000 ble delt i to like store deler. Steinar Holden fikk stipend for prosjektet «Innføring i makroøkonomi». Kristin Helstad og Per Arne Øiestad fikk stipend for prosjektet «Læreren som leder. Verktøy for ledelse og læring i klasserommet». 

2013

Stipendet på kr 150 000 ble delt i to like store deler. Hans Fredrik Marthinussen (35) fikk stipend for prosjektet «Tredjemannsproblemer. Kjerne og periferi i den dynamiske tingsretten» og Øivind Bratberg (33) fikk stipend for prosjektet «Tekstanalyse for samfunnsvitere».

Utgitte prisvinnere

Klasse

Klasse

Jørn Ljunggren og Magne Flemmen

379,–
Vitenskapsteori for masterstudenter i barnehagelærerutdanningen

Vitenskapsteori for masterstudenter i barnehagelærerutdanningen

Mirjam Dahl Bergsland og Gry Mette D. Haugen (red.)

Kommunikasjon, språk og tekst i barnehagen
389,–
Digitale forskningsmetoder

Digitale forskningsmetoder

Anne Tjønndal og Ingrid Fylling

289,–
Arveretten

Arveretten

Thomas Eeg

679,–
Den industrielle revolusjon
399,–
Innvandreres helse og helsetjenestens ansvar
559,–
Selvmordsforebygging

Selvmordsforebygging

Heidi Hjelmeland

679,–
Tekstanalyse for samfunnsvitere
479,–
Fra barnevern til voksenliv

Fra barnevern til voksenliv

Elisabeth Backe-Hansen

369,–
Differensiering i skolen

Differensiering i skolen

Ella Cosmovici Idsøe

309,–
Tredjemannsproblemene

Tredjemannsproblemene

Hans Fredrik Marthinussen

599,–
Viten skapt

Viten skapt

Aksel Tjora

229,–
Ytringsklima

Ytringsklima

Øyvind Kvalnes

369,–
Seksuell vold

Seksuell vold

May-Len Skilbrei og Kari Stefansen

419,–
Statistikk og dataanalyse

Statistikk og dataanalyse

Njål Foldnes, Steffen Grønneberg, Gudmund Horn Hermansen og Einar Wellén

929,–
Andrespråksdidaktikk

Andrespråksdidaktikk

Marte Monsen og Gunhild Tveit Randen

369,–
Læreren som regissør

Læreren som regissør

Kristin Helstad og Per Arne Øiestad

399,–
Makroøkonomi

Makroøkonomi

Steinar Holden

839,–