Webinar Selvinnsikt som ressurs for modig og tydelig klasseledelse

Velkommen til webinar! Forfatterne av boken Selvinnsikt – for trygg og tydelig klasseledelse vil introdusere verktøy som vil gjøre deg modigere i lærerrollen. De vil vise hvordan økt selvinnsikt kan gjøre skolehverdagen tryggere og mer spennende for deg som lærer.

Heldigvis er elever ulike. Ulikheten kan likevel stresse oss. Noen elever legger ned mye arbeid, mens andre ser etter letteste løsning. Elever kan være i overkant aktive, dominerende eller direkte, mens andre er passive, unnasluntrere eller usynlige.
I dette foredraget får du tips til hvordan du kan ivareta elever og foresatte som handler annerledes i elevrollen og skolehverdagen enn det du ønsker deg, uten at tydelighet og klassefellesskapet må vike.

Arrangementet er gratis for lærere, skoleledere og andre som jobber i skolen.

Delta på webinaret her.

Følg arrangementet på Facebook.

Om foredragsholderne:
Bente Vetland er utdannet barnehagelærer og allmennlærer, med videreutdanninger i pedagogikk, kognitiv terapi, personlighetstypemodeller og coaching. Hun har også en mastergrad i psykisk helse. Vetland har jobbet som lærer og kursholder i 30 år, og tilbyr kurs til blant annet skoler og barnehager.

Kristin Aase er utdannet statsviter og har vært leder innenfor politikk, næringsliv og ideell og offentlig virksomhet. Hun er sertifisert i coaching, teamutvikling og i bruk av ulike personlighetsverktøy. I dag har hun sitt eget selskap som tilbyr team- og lederutvikling i ulike virksomheter.

Selvinnsikt

– for trygg og tydelig klasseledelseBente Vetland og Kristin Aase

Målet med denne boka er å gi deg verktøy som kan gjøre deg modigere i lærerrollen. Økt selvinnsikt kan bidra til å gjøre skolehverdagen tryggere og mer spennende for deg som lærer. Du vil i pressede situasjoner lettere kunne bruke hensiktsmessige reaksjonsmåter, lykkes bedre og beholde energien og arbeidsgleden.


Boka gir innføringer i to ulike personlighetsverktøy. I første kapittel belyses enneagrammet, som gir en oversikt over ni ulike personlighetstyper. Kanskje kan du kjenne deg bedre igjen i én av disse enn i de åtte andre? I neste kapittel blir du kjent med kjernekvadranten. De kvalitetene du bærer med deg inn i klasserommet, kan bli fallgruver når krevende situasjoner oppstår. Hva gjør du da?


I tredje kapittel flyttes søkelyset over på elevene. Du får innsikt i hvordan du kan forstå endringer i elevers væremåte når stress og prestasjonskrav preger skolehverdagen. I tillegg finner du konkrete samtaleverktøy for gjennomføring av ulike elevsamtaler. I det siste kapittelet viser forfatterne hvordan innsikten fra de tre første kapitlene kan brukes i samarbeid i lærerteamet og slik styrke utviklingen av profesjonsfellesskapet.


Som lærer skal du beherske mange disipliner. Du skal være faglig sterk og du skal sørge for å planlegge gode didaktiske undervisningsopplegg. I denne boka viser forfatterne gjennom konkrete eksempler hvordan du kan opparbeide deg større fleksibilitet og velge mer hensiktsmessige reaksjoner når elevene og skolehverdagen utfordrer deg.


Bente Vetland er utdannet barnehagelærer og allmennlærer, med videreutdanninger i pedagogikk, kognitiv terapi, personlighetstypemodeller og coaching. Hun har også en mastergrad i psykisk helse. Vetland har jobbet som lærer og kursholder i 30 år, og tilbyr kurs til blant annet skoler og barnehager.


Kristin Aase er utdannet statsviter og har vært leder innenfor politikk, næringsliv og ideell og offentlig virksomhet. Hun er sertifisert i coaching, teamutvikling og i bruk av ulike personlighetsverktøy. I dag har hun sitt eget selskap som tilbyr team- og lederutvikling i ulike virksomheter.

Les mer
Selvinnsikt
Selvinnsikt– for trygg og tydelig klasseledelseBente Vetland og Kristin Aase
189,–