Guro Karlsen Røe og Roy-Petter Kjekstad Johansen
Norsk 1-4 og Skolen fra Cappelen Damm med redaktørene