Erik Steineger og Andreas Wahl
Naturfag 8-10 fra Cappelen Damm

Lærebokforfatterne presenterer Naturfag 8-10 fra Cappelen Damm og viser hvordan man kan skape nysgjerrighet og begeistring hos elevene med dette læreverket.