Kunstneriske bevegelser i barnehagen

De yngstes formgiving, bildeskaping og verksteder

Bente Fønnebø, 2022, Heftet, Bokmål

Les omtale av boka i Steinerbladet: Alle kan tegne

Tegn mer! Boken er rikt illustrert og inneholder forslag, beskrivelser og begrunnelse [...]. Jeg anbefaler å kjøpe den til inspirasjon i barnehage, skole og hjem.
Fønnebø legger stor vekt på at barn må møtes med respekt for deres billedskapende kraft, og at dette er unik for hvert barns tegnestil, interesser og tanker.
Henrik Thaulow, Steinerbladet 01/2020

Omtale

Kunstneriske bevegelser i barnehagen handler om barns, barnehagepersonalets og barnehagelærerstudenters kunstneriske ressurser. Forfatter reiser debatt om hvordan estetiske læringsprosesser kan se ut og vektlegger omsorg for barns kreativitet, fantasi, lek og læring. Boka er gjennomillustrert og viser mange eksempler på hvordan barn, barnehagepersonalet og barnehagelærerstudenter uttrykker seg i kunstneriske former.

Kunstneriske bevegelser i barnehagen tar leseren med på en «historisk barnehagereise» fra formingslek på 1970-tallet og fram til det obligatoriske fag- og kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreatitivet. Boka består av fire deler: Danning og omsorg i lek og læring, improvisasjon i barnehage og utdanning, bærekraftige tenkninger i kunstfag og tilslutt verksteder og estetiske læringsprosesser.

Boka henvender seg til barnehagelærere, barnehagelærerstudenter, barnehagelærerutdannere og forskere innen pedagogikk og kunstfag.