Psykologi og sosiologi for fagskoleutdanningene

Leif A. Helgesen, Kari Krüger Grasaas og Marit Sjursen, 2016, Heftet, Bokmål

Omtale

Psykologi og sosiologi for fagskoleutdanningene dekker fellesemnet psykologi og sosiologi for studieretningene helse-, velferd- og oppvekstfag.

Noen sentrale tema i boka er:

  • Hvilken betydning har psykologi- og sosiologikunnskap i egen yrkesutøvelse?
  • Hvordan virker tanker, emosjoner og motivasjon inn på våre valg og atferd?
  • Hvordan påvirker omgivelsene oss og handlingene våre?
  • Hvilken betydning har kultur for relasjoner og hvordan vi samhandler?
  • Hvordan motivere brukere til å anvende sine egne ressurser?