Sykepleie i hjemmet

Arvid Birkeland og Anne Marie Flovik, 2018, Heftet, Bokmål

Omtale

I de senere årene har kommunene fått større ansvar og flere oppgaver innenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten. Det stilles store krav til tjenestene, og ute i kommunene er hjemmesykepleien en viktig bidragsyter for å imøtekomme befolkningens rettigheter og krav.

Sykepleie i hjemmet beskriver det særegne ved hjemmesykepleien og dens betydning i helse- og omsorgstjenesten. Hjemmesykepleiens funksjons- og ansvarsområde, og de spesielle utfordringene medarbeiderne møter når de skal yte helsehjelp i pasientens eget hjem, blir grundig belyst i boka. Blant temaer som utdypes, er

  • kvalitet og sikkerhet i pasientens hjem som arbeidsarena
  • pasient- og pårørenderettigheter
  • samarbeid, samhandling og organisering
  • sårstell, legemiddelhåndtering og ernæringsarbeid i hjemmet
  • hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi
  • utfordringer når pasienten er dement, har en psykisk lidelse eller er rusavhengig
  • den siste tiden i eget hjem
Boka er skrevet med tanke på bachelorstudenter i sykepleie og i studenter i andre helsefag som har praksisstudier i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.