Demokrati og medborgerskap

Fra 1814 til i dag

Knut Dørum, 2024, Heftet, Bokmål

Omtale

Demokrati og medborgerskap følger det norske demokratiet fra 1814 og fram til våre dager. Forfatteren foretar en grundig gjennomgang av det norske demokratiets historie, samtidig som han viser hvordan demokratiet, som et system for politisk deltagelse, har fungert – og fungerer i dag – på ulike nivåer i samfunnet. Boka har følgelig både en historisk og en statsvitenskapelig tilnærming.

Ulike demokratiseringsprosesser og skiftende spilleregler for politisk innflytelse og påvirkning utgjør en overordnet ramme for framstillingen. Hvilke personer og institusjoner bør ha mest å si i det norske demokratiet? Hva er legitime krav og interesser for ulike grupper i samfunnet? Og hva slags ord og handlinger er akseptable når borgerne søker å påvirke myndighetene? Forfatteren viser hvordan svarene på disse spørsmålene er avhengig av så vel historisk kontekst som politisk ståsted. Det samme gjelder holdninger til nasjonal selvstyrerett, synet på overnasjonale organisasjoner som EU, og hvordan vi skal møte trusler mot det norske demokratiet, f.eks. politisk ekstremisme og terror.

Demokrati og medborgerskap henvender seg til studenter og forskere innenfor historie, statsvitenskap og lærerutdanningene, og til journalister, politiske beslutningstakere og andre som er opptatt av det norske demokratiet i fortid og nåtid.