... en kjærkommen, fin og lettlest introduksjon til C. Wright Mills. Tekstene er ypperlige både for den «opplyste allmennleser» og for pensumlistene.
Magne Paalgard Flemmen, Tidsskrift for samfunnsforskning
Boka bør ønskes velkommen både av sosiologer og av andre med interesse for sosiale, politiske og historiske forhold.
Lars Bugge, Klassekampen

Omtale

Amerikaneren C. Wright Mills (1916-1962) var sosiologiens enfant terrible, en storkjeftet bråkmaker som la seg ut med alle, men han var også en visjonær tenker på vegne av sosiologien og samfunnsvitenskapene. Mest berømt ble Mills for boken om The Sociological Imagination fra 1959. Hans ideer om den sosiologiske fantasien har inspirert flere generasjoner av samfunnsvitere og innledningskapitlet i boken er inkludert i denne essaysamlingen.

Mills skrev om en lang rekke temaer, og denne samlingen tekster gir et innsyn i det mangfoldige ved hans tenkning. Her er en analyse av maktstrukturen i det amerikanske samfunnet, en kritikk av liberal tenkning og en teori om massemedia og offentlig opinion. Essaysamlingen inkluderer også en lite kjent tekst av Mills: en kritisk, men likevel positivt imøtekommende omtale av Simone de Beauvoirs Det annet kjønn.