En kort introduksjon til bronsealderen

En kort introduksjon

i Norge

Nils Anfinset, 2024, Heftet, Bokmål

Omtale

Hvilken rolle spilte egentlig det nye metallet bronse da det ble introdusert for om lag 4000 år siden? Bronsealderen (ca. 1700-500 f.Kr.) i Norge var en periode preget av omfattende sosiale og økonomiske endringer, og var et tidsrom preget av et mangfold av tilpasningsformer og materielle uttrykk som viser stor kulturell og sosial variasjon. I Nord-Norge defineres perioden som tidlig metalltid (ca. 2000-0 f.Kr.).

Boken gir en samlet oversikt over det arkeologiske materialet i dette tidsrommet i Norge. Det tas hensyn til at deler av materialet er nye funn og andre er funnet for lenge siden da de arkeologiske undersøkelsene var av en annen karakter. I tillegg blir ulike forskningsperspektiver og –tradisjoner trukket fram. Bronse ble spesielt viktig i de sørlige delene av Norge, men fortsatt var steinredskaper vanligst. De senere årene har det en rekke steder i Norge blitt funnet spor etter bronsealderens gårder som viser en viktig utvikling og spesialisering som danner grunnlaget for jernaldergården.

Bronsealderen var også et tidsrom preget av forbindelser både østover mot dagens Finland og Russland, og i sør mot Sentral-Europa og Middelhavsområdet. Her spilte bergkunst, ilden og metallet en sentral rolle, hvor gjenstander og ideer fra fremmede steder ble vevet inn i lokale og regionale nettverk og forestillingsverdener. Boken gir en omfattende fremstilling av bronsealderen og tidlig metalltid i hele Norge, og setter tidsrommet inn i en større sammenheng.