Suverenitet

Historien om folkestyrets og nasjonens idé 1814–2024

Terje Rasmussen, 2024, Heftet, Bokmål

Omtale

Suverenitet. Historien om folkestyrets og nasjonens idé 1814–2024 presenter og drøfter debattene om Grunnlovens hovedprinsipper i Norge gjennom 200 år, med et særlig fokus på diskusjonene omkring nasjonal suverenitet. Hvilke prinsipper og rettsregler skal ligge til grunn for styringen av landet? Hvordan har sosiale bevegelser tolket Grunnloven og kjempet for å endre den? Hvordan har debattene om demokrati og nasjonal selvstendighet utfoldet seg opp gjennom historien?