Suverenitet

Historien om folkestyrets og nasjonens idé 1814–2024

Terje Rasmussen, 2024, Heftet, Bokmål

Omtale

Suverenitet – historien om folkestyret og nasjonens idé 1814–2024 følger rekken av diskusjoner og konflikter om folkesuverenitet og nasjonal suverenitet fra de første årene av forfatningsstaten Norge og fram til i dag. Boken viser hvordan suverenitetsdebatten har lagt grunnlaget for og formet moderne forestillinger om demokrati og nasjonal selvbestemmelse.

Suverenitetsdebatten handler om politisk og juridisk makt – om folk, nasjon og stat. I sentrum for de historiske kontroversene står politiske og konstitusjonelle spørsmål, som kongens veto, utvidelsen av stemmeretten, unionen med Sverige eller forholdet til EU. Hele veien handler det om politisk legitimitet, om hvordan aktører går frem for å presentere sine posisjoner som rimelige og nødvendige. Boken er en unik idéhistorisk og sosiologisk studie av norsk politisk og konstitusjonell debatt gjennom mer enn 200 år.