Gresk og romersk politisk historie av Per Bjarne Ravnå (Fleksibind)

Gresk og romersk politisk historie

Per-Bjarne Ravnå, 2024, Fleksibind, Bokmål

Omtale

Gresk og romersk politisk historie gir en lett tilgjengelig oversikt over gresk og romersk politisk historie på færrest mulig sider og i enklest mulig språkdrakt. Teksten er avgrenset til å framstille ren politisk historie og fokuserer på de sentrale utviklingslinjene. Boka inneholder kronologisk overblikk og inngående analyser av antikkens bystater, oppkomsten av det athenske demokratiet, etableringen av de hellenistiske rikene, romernes ekspansjon, det romerske keiserdømmets funksjon og det vestlige Romerrikets oppløsning. Boka er skrevet for studenter på alle fagområder der kunnskap om gresk og romersk kultur- og samfunnsliv er relevant, men den vil også appellere til allment interesserte lesere.

Første utgave kom i 2006. I denne andre utgaven (2021) har forfatteren inkludert den nyeste forskningen på feltet, og utstyrt boka med nye kart og illustrasjoner.