En kort introduksjon til jernalderen

En kort introduksjon

i Norge

Ingrid Ystgaard, 2024, Heftet, Bokmål

Omtale

Denne boka gir en oversikt over perioden fra år 500 fvt. til år 800 evt. i Norge. Gjennom den nyeste forskningen om jernalderen utforskes tema som menneske og miljø, fellesskap og individ, identitet og etnisitet, samt ytre impulser og indre dynamikk. Et eget kapittel er viet den store kollapsen i årene som fulgte den store klimahendelsen i 536 evt.