En kort introduksjon til jernalderen

En kort introduksjon

i Norge

Ingrid Ystgaard, 2024, Heftet, Bokmål

Omtale

En kort introduksjon til jernalderen gir et innblikk i den nyeste forskningen om tida fra år 500 f.Kr. til år 750 e.Kr. i Norge – en periode der kontakten med verden omkring kunne være like krigersk og like eksotisk som i den påfølgende vikingtida, og der grunnlaget for institusjoner og tradisjoner vi fortsatt kan kjenne igjen i vårt eget samfunn ble formet.

Boka utforsker perioden gjennom å se nærmere på levende og døde, på jordbruksbosetning og jordbruk, på aktiviteter i skogen, på fjellet og langs kysten, på ferdsel, konflikt og samhandling, på håndverk, kunst og kunnskap og på kult og religion. Den går også inn på hvordan de store klimahendelsene mellom 536 og 547 e.Kr. bidro til å omforme samfunnet.

De ulike innfallsvinklene belyser hvordan forholdet mellom menneske og miljø, fellesskap og individ, identitet og etnisitet, og ytre impulser og indre dynamikk vekslet og endret seg gjennom jernalderen. Disse forholdene kan særlig forstås på mellomlange og lange historiske bølgelengder, og gjennom hvordan ting og omgivelser har innvirkning på menneskenes liv og samfunn.