En kort introduksjon til klimahistorie

En kort introduksjon

Menneskene og klimaet etter siste istid

Eivind Heldaas Seland og Kikki Kleiven, 2023, Ebok, Bokmål, EPUB3

Omtale

Skiftende klima har påvirket levekår og samfunnsutvikling så lenge det har vært mennesker på jorda. I denne boka følger vi dette samspillet fra istidsjegerne og det første jordbruket, via de eldste sivilisasjonene, varmeperioden i middelalderen og den lille istiden som fulgte, til menneskeskapt oppvarming og dagens situasjon. Vi viser hvordan klimaendringer i noen perioder har ført til problemer og kriser, men andre ganger til innovasjon, tilpasning og vekst, samt hvordan vitenskapen og verdenssamfunnet ble klar over og har forsøkt å møte den globale oppvarmingen.

Boka er skrevet av en historiker og en klimaforsker i samarbeid. Vi forklarer naturlige klimavariasjoner og menneskeskapte klimaendringer, hvordan klimaet var i fortida og grunnlaget for å vite noe om det, samt hvordan klimaendringer og samfunnsendringer henger sammen og hvorfor dagens situasjon er dramatisk annerledes fra det vi kjenner tidligere i historien.