Herre og drott – Konge og sjøkonge

Frans-Arne Hedlund Stylegar og Dagfinn Skre (red.), 2023, Flerspråklig

Omtale

Avaldsnes på Karmøy i Rogaland, som ifølge Snorre var Harald Hårfagres kongsgård, har siden 2007 vært sentrum for en stor forskningsinnsats. Omfattende utgravninger har blant annet avdekket restene av en høvdinggård fra 200–400-tallet og ruinen av en kongsgård i stein fra omkring 1300. Viktige innsikter er vunnet om stedets, regionens, og det norske kongerikets historie, og resultatene har stor betydning også for internasjonale forskningsspørsmål.

Artiklene i denne boken baserer seg på foredrag fra Karmøyseminaret 2022, og har et felles søkelys på høvding- og kongemaktens vesen. Temaene spenner fra romertidens stammesamfunn via vikingtidens første rikskonger til det norske kongedømmets fall ved Håkon 6. Magnussons død i 1380. Fremstående fagfolk fra Norge, Sverige og England diskuterer blant annet rygers, goteres, og andre stammers vandringer på kontinentet i de første århundrer e.Kr., vikingtidens dronninger og kongsmødre, Harald Hårfagres oversjøiske kontakter og det norske kongedømmets utgangspunkt i Nordvegen, seilingsleden langs kysten fra Rogaland til Hålogaland. Artiklene er skrevet for å kunne leses av både leg og lærd.