Norsk kristendomshistorie 800–1800

Gjennom to trosskifter

Knut Dørum, 2025, Fleksibind, Bokmål

Ønsker du å vurdere boka for pensum i høyere utdanning? 
Forhåndsbestill gratis vurderingeksemplar her

Forventes i salg 01.07.2025

Omtale

Norsk kristendomshistorie 800–1800 er fortellingen om to store samfunnsomveltninger i Norge. Kristningen på 1000-tallet betydde helt nye krav til innlevelse og refleksjon i en ny trosverden – rundt én gud, synd og frelse. Reformasjonen på 1500-tallet innebar både streng straff og ensretting – og frigjøring og større trosopplevelse. Katekismen kom til mange hjem. Nytt med boka er to temaer: Hvordan kristne tanker formet politisk makt, lov og rett, handel, skrift og kunst. Hvordan nordmenn definerte sin kristne tro på 1200-, 1500- og 1700-tallet.