Rettens ironi

Rettstenkningen i norsk, moderne historie

Rune Slagstad, 2024, Heftet, Bokmål

Omtale

I Rettens ironi rekonstruerer Rune Slagstad norsk rettstenkning gjennom 200 år. Spenningen mellom nytteorientert styringsjus og rettsliberal rettighetsjus er et gjennomgangstema som utdypes i nyskrevne kapitler om «Jussen i de skiftende kunnskapsregimer» og «Den forsømte sedeligheten». Nyutgaven har også et stort kapittel om «De juridiske strateger» (bl.a. A.M. Schweigaard, T.H. Aschehoug, Ragnar Knoph, Torstein Eckhoff, Frede Castberg og Tove Stang Dahl). Bokens sentrale del er fortsatt den grunnleggende studien «Rett og politikk – et liberalt tema med variasjoner».