Cappelens upopulære skrifter

Ny rekke (1991-)

Slutten på illusjonene

Slutten på illusjonene

Andreas Reckwitz

299,–
Kritikk, ideologi og livsform
299,–
Akselerasjon og resonans
299,–
Den nye offentligheten

Den nye offentligheten

Jürgen Habermas

299,–
Sårbarhetens filosofi

Sårbarhetens filosofi

Martha C. Nussbaum

299,–
Nekropolitikk og andre essays
299,–
Essays i sosiologi

Essays i sosiologi

C. Wright Mills

299,–
Gledesdrepende essays
299,–
Det godes suverenitet
299,–
Aspekter ved den nye høyreradikalismen
299,–
Politisk teori

Politisk teori

Antonio Gramsci

299,–
Kjønn, performativitet og sårbarhet
299,–
Rase, etnisitet, nasjon
299,–
Antonio Gramsci. Utvalgte tekster 1916 - 1926
299,–
Uendelig krevende

Uendelig krevende

Simon Critchley

299,–
Tingliggjøring og anerkjennelse
299,–
Revolusjoner i revers

Revolusjoner i revers

David Graeber

299,–
Filosofi som poesi

Filosofi som poesi

Richard Rorty

299,–
Makt og vold

Makt og vold

Hannah Arendt

299,–
Det medfødte språket
299,–
Finnes altruisme?

Finnes altruisme?

David Sloan Wilson

299,–
Om det politiske

Om det politiske

Chantal Mouffe

299,–
Den sivile sfære

Den sivile sfære

Jeffrey C. Alexander

299,–
Sanselighetens politikk

Sanselighetens politikk

Jacques Rancière

299,–
Et annet verdensborgerskap
299,–
Cosmopoiesis

Cosmopoiesis

Giuseppe Mazzotta

299,–
Mediefilosofi

Mediefilosofi

Friedrich Kittler

299,–
Økologisk kommunikasjon
299,–
Big Brother og andre virkelighetsillusjoner
299,–
Kultursemiotikk

Kultursemiotikk

Jurij Lotman

299,–
Midler uten mål

Midler uten mål

Giorgio Agamben

299,–
Verdenslitteraturens filologi
299,–
Bruddstykke av en hysterianalyse
299,–
Form og teknikk

Form og teknikk

Ernst Cassirer

299,–
Om visshet

Om visshet

Ludwig Wittgenstein

299,–
Kropp og person - To essays
299,–
Om diktekunsten

Om diktekunsten

Aristoteles

299,–
Til meg selv

Til meg selv

Marcus Aurelius

299,–
Brev om humanismen

Brev om humanismen

Martin Heidegger

299,–
Forståelsens filosofi

Forståelsens filosofi

Hans-Georg Gadamer

299,–
Fyrsten

Fyrsten

Niccolò Machiavelli

299,–
Latter og dialog

Latter og dialog

Mikhail Bakhtin

299,–
Adjø til Emmanuel Lévinas
299,–
Forelesninger om regjering og styringskunst
299,–
Tenkning og metafor

Tenkning og metafor

Hans Blumenberg

299,–
De to kulturer

De to kulturer

Charles Percy Snow

299,–
Savnet fellesskap

Savnet fellesskap

Zygmunt Bauman

299,–
Den greske drømmen om kvinnens overflødighet
299,–
Autentisitetens etikk

Autentisitetens etikk

Charles Taylor

299,–
Teknikk, medisin og etikk
299,–
Fremtidsmuseum

Fremtidsmuseum

Carsten Jensen

299,–
Gaven

Gaven

Marcel Mauss

299,–
Innøvelse i Kierkegaard

Innøvelse i Kierkegaard

Håkon Harket og Eivind Tjønneland (red.)

299,–
Nytt lys på antikkens litteratur
299,–
Den andre litteraturen

Den andre litteraturen

Egil Børre Johnsen

299,–
Knus de hellige sannheter
299,–
Myten om fremskrittet

Myten om fremskrittet

Georg Henrik von Wright

299,–
Myten om Sisyfos

Myten om Sisyfos

Albert Camus

299,–
Tankens forræderi

Tankens forræderi

Alain Finkielkraut

299,–
Avantgardens solnedgang
299,–
Eksistensialisme er humanisme
299,–
Labyrinter

Labyrinter

Jorge Luis Borges

299,–
Intimitetstyranniet

Intimitetstyranniet

Richard Sennett

299,–
Jeg og du

Jeg og du

Martin Buber

299,–
Ubehaget i kulturen

Ubehaget i kulturen

Sigmund Freud

299,–
Universitetets sørgelige historie
299,–
Fra kroppsfølelsens historie
299,–
Kulturindustri

Kulturindustri

Theodor W. Adorno og Max Horkheimer

299,–
I skyggen av de tause majoriteter
299,–