Akselerasjon og resonans

Cappelens upopulære skrifter 86

Artikler om livet i senmoderniteten

Hartmut Rosa, 2024, Heftet, Bokmål
Anders Dunker (Oversetter)

Les også: Hartmut Rosa – hvordan kan man leve et godt liv i vår tid?

 

Det er en aldri så liten begivenhet da man for første gang får mulighet til å lese den tyske frankfurtersosiologen Hartmut Rosa og hans populære teori om økt hastighet på norsk.
Ole Jacob Madsen, Morgenbladet
et godt grunnlag for å diskutere sentrale problemer i senmoderniteten
Eivind Tjønneland, Ny Tid

Omtale

I denne artikkelsamlingen blir Hartmut Rosas berømte nøkkelbegreper akselerasjon og resonans utgangspunkt for engasjerende samtidsdiagnoser som har fått stor oppmerksomhet både hos et bredt publikum og hos akademikere. Gjenkjennelige hverdagserfaringer får en eksistensiell og poetisk dybde, samtidig som fenomenene han undersøker blir gjenstand for presise analyser. De fire artiklene i denne boka gir leseren en effektiv innføring i Rosas forfatterskap og viser hvordan akselerasjon, en økt hastighet på mange livsområder, fører til en tapt resonans – mindre muligheter for gjenklang og levende relasjoner. Resultatet er fremmedgjøring i forholdet til oss selv, hverandre og verden.

Der akselerasjon er årsaken og fremmedgjøring diagnosen, mener Rosa at resonans er løsningen, men hvis vi skal vinne resonanserfaringen tilbake, må vi forstå og akseptere livets ukontrollerbare sider. Vi må ta lengselen etter å bli berørt og etter å bli forvandlet på alvor: ikke bare eksistensielt og poetisk, men også som et sosiologisk og teoretisk faktum. Rosa argumenterer for at resonanserfaringer er avgjørende for det gode liv, en innsikt som åpner for en fruktbar videreføring av sosiologiens modernitetskritikk.

Akselerasjon og resonans. Artikler om livet i senmoderniteten er oversatt av Anders Dunker. Tekstene er utvalgt av Odin Lysaker. Forordet er skrevet av Aurora Jacobsen Evenshaug. I den nye rekken av Cappelens upopulære skrifter kommer Akselerasjon og resonans som nr. 86.