Antonio Gramsci. Utvalgte tekster 1916 - 1926

Cappelens upopulære skrifter 75

Antonio Gramsci, 2019, Heftet, Bokmål
Geir Lima (Oversetter)

Cappelens upopulære podkastAntonio Gramsci. Utvalgte tekster 1916-1926 (Geir Lima og Helge Hiram Jensen)

Gramsci-samlingen består av 17 korte tekster fra et urolig tiår, skrevet for å vekke og trykt primært i aviser. De forteller om betydningen Gramsci tilla utdannelse, kunnskap og kultur i den revolusjonære kampen. [...] Når artiklene nå kommer ut blant de «upopulære», føyer Gramsci seg inn i en formidabel italiensk tradisjon som altså strekker seg tilbake til keiser Marcus Aurelius, og i et prestisjetungt selskap av intellektuelle helteskikkelser generelt.
Kåre Bulie, Klassekampen

Omtale

Filosofen og politikeren Antonio Gramsci (1891–1937) var leder av det italienske kommunistpartiet og ble fengslet under det fascistiske regimet i Italia. Som journalist under første verdenskrig og frem til fengslingen i 1926, kommenterte han en rekke av datidens store og dramatiske begivenheter, som den russiske revolusjon og fremveksten av fascismen i Italia, i tillegg til fremveksten av den angloamerikanske, globaliserte kapitalismen. Disse tekstene gir oss et unikt innblikk i denne dramatiske perioden, slik Gramsci, som selv var direkte involvert i mange av hendelsene, opplevde den.

Gramsci avviste enhver form for deterministisk lesning av marxismen, og presenterte egne politiske teorier som førte til at han kom på kollisjonskurs med sitt eget parti. Han representerte en marxisme som ikke var økonomistisk, der kulturen hadde en selvstendig verdi og der det nasjonalt-folkelige og populærkulturen spilte en viktig rolle.

Gramsci er ofte sitert, men tekstene hans er sjelden lest. Denne antologien gir leseren mulighet til å bli bedre kjent med filosofen og politikeren Gramsci, en av 1900-tallets viktigste politiske tenkere.

Utvalg, innledning og oversettelse ved Geir Lima.