Jurij Lotman, 2008, Heftet, Bokmål
Brita Lotsberg Bryn (Oversetter)

Omtale

Jurij Lotman er et av de store navnene innenfor 1900-tallets semiotikk og strukturalisme - teorier om hvordan vi kommuniserer ved hjelp av tegn. Lotman utviklet «kultursemiotikken», en fagdisiplin der man ser på kulturen som et system av tegn, med tilhørende koder og regler. Hans teorier har vært viktige for så ulike vitenskapelige retninger som kulturstudier, litteraturvitenskap, antropologi, filosofi, lingvistikk og historieskrivning. Denne boken inneholder Lotmans viktigste essays.

Nr. 59 i Cappelens upopulære skrifter.

Kultursemiotikk er oversatt av Brita Lotsberg Bryn og med innledning av Jostein Børtnes.