Form og teknikk

Cappelens upopulære skrifter 54

Utvalgte tekster

Ernst Cassirer, 2006, Heftet, Bokmål
Ingvild Folkvord (Oversetter)

Omtale

Den tyske filosofen Ernst Cassirer (1874-1945) etablerer gjennom sin symbolfilosofi en ny ramme rundt erkjennelsen. Tekstene i utvalget utfordrer teoridannelsen på kulturvitenskapenes så vel som på naturvitenskapenes felt gjennom sin vektlegging av de formative og frambringende aspektene ved menings- og kunnskapsdannelsen.

Nr. 54 i Cappelens upopulære skrifter.