Det medfødte språket

Cappelens upopulære skrifter 69

Et kapittel i den rasjonelle tenkningens historie

Noam Chomsky, 2017, Heftet, Bokmål
Inger Sverreson Holmes (Oversetter)

Cappelens upopulære podkast: Noam Chomsky - Det medfødte språket (Terje Lohndal og Bjørn Ramberg)

Når noen forteller deg hvor håpløs Noam Chomsky er, kan det være greit å spørre om vedkommende har lest (og eventuelt forstått) noe av ham.
Atle Grønn, Utdanning

Omtale

Er språk natur eller kultur?

Hva er unikt ved menneskets språkevne?

Det medfødte språket forteller om et viktig aspekt ved det å være et menneske, nemlig vårt instinkt til å lære og bruke språk. Boken er en inngangsport til Chomskys språkvitenskapelige forfatterskap.

Språkforskeren Noam Chomsky (1928–) er vår tids mest innflytelsesrike språkforsker. Han har gjennom en lang karriere tatt til orde for at menneskets språkevne er medfødt. I denne boken gjør han noen utsnitt fra språkfilosofiens historie fra Descartes til Humboldt, og argumenterer for at mennesket har en grunnleggende kreativ språkevne som skiller oss fra dyr og maskiner. Språkevnen er universell, og et viktig forskningsspørsmål for Chomsky har vært å undersøke hva denne universelle evnen faktisk består av.

Bok nr. 69 i serien Cappelens upopulære skrifter. Boken er oversatt av Inger Sverreson Holmes og har et forord av Terje Lohndal.