Niccolò Machiavelli

Cappelens upopulære skrifter 50

Jon Bingen, 2004, Heftet, Bokmål

Omtale

Niccolò Machiavelli er en av de få forfattere hvis verk virkelig har formet historien og stadig omformer verden. Hans hovedverk som Fyrsten og En drøftelse av Titus Livius´ ti første bøker leses av høy og lav, opprører og general, monarkist og republikaner. Niccolò Machiavellis kommentar til den romerske historiker, Titus Livius, er fortsatt en sentral tekst i forståelse av politikk, diplomati og strategi generelt.

Dette essayet om Niccolò Machiavelli og hans Discorsi, Titus Livius-kommentar, blir en spennende fortolkning av en av den euroatlantiske kulturs mest omstridte tenkere. Det er også en analyse av Machiavellis og hans tids betydning for vår samtid. I et bredt anlagt perspektiv gransker forfatteren våre moderne samfunn og deres virksomme historiske røtter, før han avslutter med noen små, forsøksvise glimt av hva fremtiden og det 21. århundret kan bringe i et machiavellisk perspektiv.

Nr. 50 i Cappelens upopulære skrifter.