Machiavelli Discorsi, Bind I-IV

Cappelens upopulære skrifter

Discorsi bok I-III og essay om Niccoló Machiavelli

Niccolò Machiavelli og Jon Bingen, 2004, Heftet, Bokmål

Omtale

For første gang på et nordisk språk presenteres Machiavellis ikke fullt så kjente politiske hovedverk Discorsi, også kjent som Titus Livius-kommentaren. I lesninger av de romerske klassikere viser Machiavelli sitt politiske ideal - ikke en despotisk fyrste, men den romerske republikken!

Innhold:

Bok I:

Niccolò Machiavellis Titus Livius-kommentar, Discorsi, har preget millioner av europeeres oppfatning av den romerske republikk, politikk og historie. I denne første bok av En drøftelse av Titus Livius´ ti første bøker tar Niccolo Machiavelli for seg statsformenes antall og funksjon og utvikler sitt syn på den republikanske rettsstat.

Bok II:
Niccolò Machiavellis Titus Livius-kommentar, Discorsi, har preget millioner av europeeres oppfatning av den romerske republikk, politikk og historie. I denne andre bok av En drøftelse av Titus Livius´ ti første bøker tar Niccolò Machiavelli for seg hvordan Roma gikk fra å være en liten by ved Tiberens bredd til å bli i stand til å samle den italienske halvøy til én politisk enhet og avvise alle invasjoner fra nord, sør og øst.

Bok III:

Niccolò Machiavellis Titus Livius-kommentar, Discorsi, har preget millioner av europeeres oppfatning av den romerske republikk, politikk og historie. I denne tredje bok av En drøftelse av Titus Livius´ ti første bøker tar Niccolò Machiavelli for seg hvordan man går fra å være privatmann til å bli en leder i staten. Her drøfter han de store menns, statsledernes og hærførernes utfordringer og problemer.

Bok VI:

Dette essayet om Niccolò Machiavelli og hans Discorsi, Titus Livius-kommentar, blir en spennende fortolkning av en av den euroatlantiske kulturs mest omstridte tenkere. Det er også en analyse av Machiavellis og hans tids betydning for vår samtid. I et bredt anlagt perspektiv gransker forfatteren våre moderne samfunn og deres virksomme historiske røtter, før han avslutter med noen små, forsøksvise glimt av hva fremtiden og det 21. århundret kan bringe i et machiavellisk perspektiv.

Pakken er en del av serien Cappelens upopulære skrifter.