Juridiske fag

Juridiske fag

Vis alle
Yrkesskade

Yrkesskade

Lars Olav Skårberg

999,–
Forskriftssamling for eiendomsmeglere 2024

Forskriftssamling for eiendomsmeglere 2024

Thorunn Falkanger og Paul Henning Fjeldheim (red.)

199,– ekskl. mva
249,– inkl. mva
Riksrett

Riksrett

Marius R. Gulbranson

379,–
Skatterett for eiendomsmeglere
379,–
Dynamisk immaterialrett

Dynamisk immaterialrett

Morten Smedal Nadheim

1 379,–
Tidsskrift med åpen tilgang

Arctic Review on Law and Politics

Arctic Review on Law and Politics is a peer-reviewed, Open Access, multidisciplinary journal in the fields of jurisprudence and social sciences.

Tidsskrift

Nytt i privatretten

Tidsskriftet inneholder artikler skrevet av fagfolk tilknyttet et av landets ledende miljø for privatrettslige fag, Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo.

Særtrykk

Lover og forskrifter

Vi har landets største utvalg av særtrykk av lover og forskrifter. Våre særtrykk inneholder historiske noter og blir løpende ajourført.

Lover og forskrifter

Vis alle
Ekteskapsloven (lov om ekteskap) m/forskrifter
87,– ekskl. mva
109,– inkl. mva
Tvisteloven m/forskrifter og domstolloven
255,– ekskl. mva
319,– inkl. mva
Folketrygd samleutgave 2024 (samleutgave i trygderett)
295,– ekskl. mva
369,– inkl. mva

Ny utgave!

Skatterett for eiendomsmeglere

Dag Sønsthagen

Skatterett for eiendomsmeglere gir en grunnleggende innføring i emnet. Boken dekker den nødvendige kunnskapen om skatterett som eiendomsmegleren må beherske for å kunne gi selger og kjøper råd og opplysninger av betydning for gjennomføringen av handelen. Ved vurdering av om eiendomsmegleren i det enkelte tilfellet har handlet i overensstemmelse med god meglerskikk, vil kunnskap i skatterett være et av de elementer som tillegges vekt.


Boken er oppdatert med relevant lovgivning og ajourførte satser for skatteåret 2024 per desember 2023.

Les mer
Skatterett for eiendomsmeglere

Ny utgave!

Skatterett for eiendomsmeglereDag Sønsthagen
379,–

Nyhet!

Yrkesskade

- forsikring og trygdLars Olav Skårberg

YRKESSKADE – forsikring og trygd gir en grundig, systematisk og helhetlig framstilling av reglene om yrkesskade. Boken er egnet som oppslagsverk for alle som har befatning med yrkesskadebestemmelsene, som dommere, advokater, saksbehandlere i forsikringsselskaper og trygdeforvaltning, verneombud, tillitsvalgte i fagforeninger, bedriftsleger og personalansvarlige. Det er lagt vekt på å drøfte problemstillinger som praktikere møter i sitt arbeid.

Les mer
Yrkesskade

Nyhet!

Yrkesskade- forsikring og trygdLars Olav Skårberg
999,–

Alle produkter fra kategori Juridiske fag

Område og fag

Type

Språk/Målform