Yrkesskade

– forsikring og trygd

Lars Olav Skårberg, 2024, Innbundet, Bokmål

Omtale

YRKESSKADE – forsikring og trygd gir en grundig, systematisk og helhetlig framstilling av reglene om yrkesskade. Boken er egnet som oppslagsverk for alle som har befatning med yrkesskadebestemmelsene, som dommere, advokater, saksbehandlere i forsikringsselskaper og trygdeforvaltning, verneombud, tillitsvalgte i fagforeninger, bedriftsleger og personalansvarlige. Det er lagt vekt på å drøfte problemstillinger som praktikere møter i sitt arbeid.