Aksjeloven (lov om aksjeselskaper)

2024, Heftet, Bokmål
For skoler/bedrifter119,– ekskl. mva
149,– inkl. mva

Omtale

Aksjeloven (lov om aksjeselskaper) - med endringer, sist ved lov av 20. desember 2023 nr. 114 (i kraft 1. januar 2024) Med historiske noter