Forvaltningsloven (lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker) m/forskrift

2024, Heftet, Bokmål
For skoler/bedrifter63,– ekskl. mva
79,– inkl. mva

Omtale

Forvaltningsloven (lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker) m/forskrift - med endringer, sist ved lov av 20. desember 2022 nr. 115