Straffeprosessloven (lov om rettergangsmåten i straffesaker)

2024, Heftet, Bokmål
For skoler/bedrifter135,– ekskl. mva
169,– inkl. mva

Omtale

Straffeprosessloven (lov om rettergangsmåten i straffesaker) - med endringer, sist ved lover av 17. juni 2022 nr. 58 (i kraft 1. januar 2024) og av 16. juni 2023 nr. 34 (i kraft 1. oktober 2023) Med historiske noter