Dynamisk immaterialrett

Morten Smedal Nadheim, 2023, Ebok, Bokmål, EPUB3
969,–
Du må være registrert som privatperson for å kjøpe e-bøker. Ingen angrerett. Kan lastes ned fra Min side under Digitale produkter. Kan sendes til Kindle.

Omtale

Temaet for Dynamisk immaterialrett er tredjepersonskonflikter og immaterialrettigheter. Immaterialrettigheter kan som hovedregel overdras, utlisensieres, pantsettes og være gjenstand for kreditorbeslag, både av utleggssøkende kreditorer og konkursbo. Dermed kan det oppstå konflikt mellom flere aktører som alle mener å ha en rett til den samme immaterialrettigheten. Tredjepersonskonfliktene oppstår der disse rettighetene er uforenlige med hverandre.

  • Hvordan skal slike tredjepersonskonflikter løses, og hvordan kan de unngås?
  • Hva skal til for at rettsstiftelser som etableres i immaterialrettigheter får rettsvern, og med det kan gjøres gjeldende overfor tredjepersoner?
  • Når kan en erverver med trygghet betale kjøpesummen uten å frykte at det kjøpte går tapt i møte med overdragerens rettsforgjengere, kreditorer eller avtaleerververe?
  • Hva må en kreditor gjøre for å sikre at beslaget får rettsvern og for å unngå at tredjepersonskonflikter oppstår?
  • Hvilke rettsstiftelser er av en slik karakter at de kan gjøres gjeldende overfor enhver?
Forfatteren redegjør for hvordan tredjemannskonflikter som gjelder immaterialrettigheter bør og skal løses, og ikke minst hvordan slike konflikter kan unngås. Med denne boken ønsker forfatteren å bidra til rettslig forutberegnelighet ved transaksjoner av immaterialrettigheter og til en effektiv gjeldsforfølgning.