Plan- og bygningsloven m/byggesaksforskrift og byggteknisk forskrift

2024, Heftet, Bokmål
For skoler/bedrifter167,– ekskl. mva
209,– inkl. mva

Omtale

Plan- og bygningsloven m/byggesaksforskrift og byggteknisk forskrift - med endringer, sist ved lover av 2. desember 2022 nr. 87 (i kraft 1. januar 2024) og av 16. juni 2023 nr. 73 (i kraft 1. juli 2023) Med historiske noter