Juridiske fag

Juridiske fag- og lærebøker

Vis alle
Kjøpsrett for begynnerstudenter
439,–
Yrkesskade

Yrkesskade

Lars Olav Skårberg

999,–
Forskriftssamling for eiendomsmeglere 2024

Forskriftssamling for eiendomsmeglere 2024

Thorunn Falkanger og Paul Henning Fjeldheim (red.)

199,– ekskl. mva
249,– inkl. mva
Riksrett

Riksrett

Marius R. Gulbranson

379,–
Skatterett for eiendomsmeglere
379,–

Lover og forskrifter

Vis alle
Ekteskapsloven (lov om ekteskap) m/forskrifter
87,– ekskl. mva
109,– inkl. mva
Tvisteloven m/forskrifter og domstolloven
255,– ekskl. mva
319,– inkl. mva
Folketrygd samleutgave 2024 (samleutgave i trygderett)
295,– ekskl. mva
369,– inkl. mva

Suverenitet

Historien om folkestyrets og nasjonens idé 1814–2024Terje Rasmussen

Suverenitet – historien om folkestyret og nasjonens idé 1814–2024 følger rekken av diskusjoner og konflikter om folkesuverenitet og nasjonal suverenitet fra de første årene av forfatningsstaten Norge og fram til i dag. Boken viser hvordan suverenitetsdebatten har lagt grunnlaget for og formet moderne forestillinger om demokrati og nasjonal selvbestemmelse.


Suverenitetsdebatten handler om politisk og juridisk makt – om folk, nasjon og stat. I sentrum for de historiske kontroversene står politiske og konstitusjonelle spørsmål, som kongens veto, utvidelsen av stemmeretten, unionen med Sverige eller forholdet til EU. Hele veien handler det om politisk legitimitet, om hvordan aktører går frem for å presentere sine posisjoner som rimelige og nødvendige. Boken er en unik idéhistorisk og sosiologisk studie av norsk politisk og konstitusjonell debatt gjennom mer enn 200 år.

Les mer
Suverenitet
SuverenitetHistorien om folkestyrets og nasjonens idé 1814–2024Terje Rasmussen
449,–

Vinner av Shabana Rehmans minnepris 2024

Æresrelatert kriminalitet

Terje Bjøranger og Gunnar Valentin Svensson

Æresrelatert kriminalitet beskriver æresbegrepet som styrer hverdagen innenfor en æreskultur, og viser hvordan æresrelaterte handlinger rammer dem som utsettes for dem. I Norge knytter æresrelaterte konflikter seg særlig til innvandrergrupper med røtter i Midt-Østen, Nord-Afrika, Pakistan og Afghanistan – men også andre miljøer er berørt. Æresrelatert kriminalitet rammer særlig jenter og kvinner, og omfatter blant annet vold og drap, berøvelse av personlige frihet og påtvungne arrangerte ekteskap.


Forfatterne av boka har arbeidet med æresrelaterte konflikter i mer enn 25 år innenfor politiet, migrasjonsmyndighetene og barneverntjenesten. Terje Bjøranger er politiadvokat i Kripos, mens Gunnar Svensson er politioverbetjent og politiets representant i Kompetanseteamet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold , som begge var med å starte i 2004.

Les mer
Æresrelatert kriminalitet

Vinner av Shabana Rehmans minnepris 2024

Æresrelatert kriminalitetTerje Bjøranger og Gunnar Valentin Svensson
399,–

Kommer i agust!

Rettens ironi

Rettstenkningen i moderne norsk historieRune Slagstad

I RETTENS IRONI rekonstrueres rettstenkningens utvikling i det norske system siden det tidlige 1800-tallet, med den vedvarende spenning mellom styringsjus og rettighetsjus som et sentralt omdreiningspunkt. Denne utvidede utgaven av dette etter hvert klassiske verk om norsk rettstenkning bringer nye kapitler om bl.a. den rettsliberale tradisjon, den forsømte sedeligheten og de juridiske strateger i de skiftende kunnskapsregimer.


To faglige nestorer om en tidligere utgave:


«Dette er en rik bok. […] Den har et så dristig spenn at leseren svinger mellom beundring og kritikk. For helt å vurdere den må man være filosof, jurist, sosiologi, statsvitenskapsmann, idéhistoriker – og historiker, også det.» – Jens Arup Seip


«Det er et lærd verk. […] Som jurister er vi vant til å arbeide innenfor det konstitusjonelle rammeverket som er etablert. […] De bakenforliggende retts- og samfunnsfilosofiske problemstillinger ligger betryggende fjernt fra våre daglige arbeidsoppgaver. Det er bra at historikere, filosofer og samfunnsforskere kaller oss til ettertanke også om de grunnleggende ting.» – Johs. Andenæs

Les mer
Rettens ironi

Kommer i agust!

Rettens ironiRettstenkningen i moderne norsk historieRune Slagstad
399,–
Tidsskrift med åpen tilgang

Arctic Review on Law and Politics

Arctic Review on Law and Politics is a peer-reviewed, Open Access, multidisciplinary journal in the fields of jurisprudence and social sciences.

Tidsskrift

Nytt i privatretten

Tidsskriftet inneholder artikler skrevet av fagfolk tilknyttet et av landets ledende miljø for privatrettslige fag, Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo.

Særtrykk

Lover og forskrifter

Vi har landets største utvalg av særtrykk av lover og forskrifter. Våre særtrykk inneholder historiske noter og blir løpende ajourført.

Alle produkter fra kategori Juridiske fag

Område og fag

Type

Språk/Målform