Tidsskrift
Nytt i privatretten

Om tidsskriftet

Nytt i privatretten er en enkel og rask måte for norske jurister og advokater å holde seg informert og oppdatert innenfor privatretten. Nytt i privatretten gir deg aktuell informasjon om privatrettslige tema. Artiklene er skrevet av fagfolk tilknyttet et av landets ledende miljø for privatrettslige fag, Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo.

I tidsskriftet vil du finne kommentarer til aktuelle dommer, informasjon om ny lovgivning og omtale av nye bøker og ny forskning. Du vil også finne informasjon om konferanser og kurs i regi av Institutt for privatrett. Norsk privatrett står i sentrum, men du vil også finne stoff om rettsutviklingen i Norden og internasjonalt. Artiklene i hver utgave er ordnet tematisk.

Om abonnementet

Som abonnent vil du motta fire utgaver av bladet årlig, uten portokostnad.
Du vil motta faktura for abonnementet ditt én gang pr. år.
Abonnementet løper til det blir sagt opp pr. telefon: 21 61 66 13,
pr. e-post: [email protected] eller
pr. post: Cappelen Damm AS, Cappelen Damm Akademisk, Postboks 1900 Sentrum, 0055 Oslo

Les tidligere utgaver (-2022) her.

 

 

Tegn abonnement!

Et årsabonnement koster kr 720,- (2024). Studentpris kr 400,-.
Heftene selges ikke enkeltvis.

Skjermbilde av Nytt i privatretten

Doms- og emneregister

Forlaget har utarbeidet doms- og emneregister for Nytt i Privatretten.

I emneregisteret er alle artiklene fra Nytt i privatretten ordnet tematisk med referanse til hvilket hefte artikkelen stod i.

Domsregisteret gir en oversikt over dommer i Retstidende som er omtalt i tidsskriftet og hvilket hefte de er omtalt i.

Registrene er nyttige når du vil finne ut om en dom er omtalt i Nytt i privatretten eller når du skal oppdatere deg på et saksfelt.