Tidsskrift
Nytt i privatretten

Om tidsskriftet

Nytt i privatretten er en enkel og rask måte for norske jurister og advokater å holde seg informert og oppdatert innenfor privatretten. Nytt i privatretten gir deg aktuell informasjon om privatrettslige tema. Artiklene er skrevet av fagfolk tilknyttet et av landets ledende miljø for privatrettslige fag, Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo.

I tidsskriftet vil du finne kommentarer til aktuelle dommer, informasjon om ny lovgivning og omtale av nye bøker og ny forskning. Du vil også finne informasjon om konferanser og kurs i regi av Institutt for privatrett. Norsk privatrett står i sentrum, men du vil også finne stoff om rettsutviklingen i Norden og internasjonalt. Artiklene i hver utgave er ordnet tematisk.

Tidsskriftet utkommer fire ganger i året.

Les tidligere utgaver (-2021) her.

 

 

Tegn abonnement!

Et årsabonnement koster kr 720,- (2022). Studentpris kr 350,-.
Heftene selges ikke enkeltvis.

Skjermbilde av Nytt i privatretten

Doms- og emneregister

Forlaget har utarbeidet doms- og emneregister for Nytt i Privatretten.

I emneregisteret er alle artiklene fra Nytt i privatretten ordnet tematisk med referanse til hvilket hefte artikkelen stod i.

Domsregisteret gir en oversikt over dommer i Retstidende som er omtalt i tidsskriftet og hvilket hefte de er omtalt i.

Registrene er nyttige når du vil finne ut om en dom er omtalt i Nytt i privatretten eller når du skal oppdatere deg på et saksfelt.