Omtale

I denne klassikeren fra 1929 drøfter Freud muligheten av to likestilte grunndrifter i mennesket - eros (livsbegjær) og thanatos (dødsdrift), eller sagt annerledes - mennesket i spennet mellom natur og kultur.
Oversatt av Petter Larsen.

Nr. 9 i Cappelens upopulære skrifter.