Savnet fellesskap

Cappelens upopulære skrifter 37

Zygmunt Bauman, 2000, Heftet, Bokmål
Kari Marie Thorbjørnsen (Oversetter)

Les også: I Zygmunt Baumans "Savnet fellesskap" er trygghet og frihet motsetninger

Omtale

"Vi savner fellesskap fordi vi savner trygghet, en kvalitet som er avgjørende for et lykkelig liv, men som den verden vi bor i, er stadig mindre i stand til å tilby og enda mindre villig til å love. Men fellesskapet er stadig like fraværende, det unndrar seg vårt grep eller går i oppløsning om og om igjen, fordi det som vår verden driver oss til å gjøre for å få oppfylt drømmene om et trygt liv, ikke fører oss nærmere oppfyllelsen av dem. Utryggheten øker i stedet for å minke, og følgelig fortsetter vi å drømme, prøve og feile."
Zygmunt Bauman

Hans bakgrunn er dramatisk, sier Per Bjørn Foros i innledningen. Det er Europas historie gjennom det tjuende århundre Bauman forteller, med et klarsyn som grenser til profetier, og med et tvisyn som innebærer ydmykhet.

Nr. 37 i Cappelens upopulære skrifter.