Myten om fremskrittet

Cappelens upopulære skrifter 17

Tanker 1987-1992, med en intellektuell selvbiografi

Georg Henrik von Wright, 1994, Heftet, Bokmål
Rolf Larsen (Oversetter),
Knut Olav Åmås (Oversetter)

Omtale

Forfatteren utdyper sin fornuftskritiske og fremtidspessimistiske posisjon fra Vitenskapen og Fornuften. Oversatt av Rolf Larsen og Knut Olav Åmås.

Forfatteren utdyper sin fornuftskritiske og fremtidspessimistiske posisjon fra Vitenskapen og Fornuften. I flere frittstående essays går han også videre og reflekterer over den vestlige sivilisasjons og modernitetens mange motsetninger og utfordringer. Samlet ser vi her konturene av en intellektuell selvbiografi fra en av vår tids viktigeste filosofer og samfunnskritikere.
Oversatt av Rolf Larsen og Knut Olav Åmås.

Nr. 17 i Cappelens upopulære skrifter.