Innøvelse i Kierkegaard

Cappelens upopulære skrifter 28

Fire essays til oppbyggelse og motsigelse

Håkon Harket og Eivind Tjønneland (red.), 1996, Heftet, Bokmål

Omtale

Fire essays til oppbyggelse og motsigelse.Harket og Tjønneland har redigert et utvalg tekster av Garff og Teuner om Kierkegaards filosofi. De leverer dessuten selv tekster om denne filosofen, som vi i dag ser får sin renessanse.

For alle som er opptatt av Kierkegaard spesielt, og generell litteratur og idèhistorie.

Nr. 28 i Cappelens upopulære skrifter.