Teknikk, medisin og etikk

Cappelens upopulære skrifter 32

Ansvarsprinsippet i praksis

Hans Jonas, 1997, Heftet, Bokmål
Sverre Dahl (Oversetter)

Omtale

I denne boken (første gang utgitt i Tyskland i 1985) søker filosofen Hans Jonas (f. 1903) å begrunne hvorfor moderne teknikk er et tema for etikken.
Han mener teknikken krever en særlig anstrengelse fra den etiske tenknings side, en annen type anstrengelse enn den som egner seg for enhver menneskelig handling.Jonas er elev av Husserl, Heidegger og Bultmann, og diskuterer i denne boken metafysiske og antropologiske spørsmål av dagsaktuell karakter.

Norsk oversettelse ved Sverre Dahl.

Nr. 32 i Cappelens upopulære skrifter.