Mirjam Harkestad Olsen og Rolf B. Fasting, 2021, Heftet, Bokmål
369,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Denne boken tar for seg tidlig innsats i et skoleperspektiv. Forfatterne klargjør betydningen av begrepet, og de belyser også hvordan ansvaret for tidlig innsats kan forstås og viser hvordan det er erfart i en praktisk sammenheng.
Seks ulike perspektiver ved tidlig innsats drøftes gjennom følgende spørsmål:

  • Hvordan kan tidlig innsats forstås i et skoleperspektiv?
  • Hvilken plass har tidlig innsats i begynneropplæringen?
  • Hvordan kan skoleledere arbeide systemisk med tidlig innsats for en inkluderende praksis?
  • Hva karakteriserer tidlig innsats når skoler og barnehager går sammen med rådgivere i PP-tjenesten om kompetanse- og organisasjonsutvikling?
  • Hva er tidlig innsats for elever med rett til spesialundervisning?
  • På hvilke måter kan samtaler mellom elever, lærere og foresatte være verktøy for tidlig innsats?

Boken er aktuell for studenter innenfor pedagogiske og spesialpedagogiske studieretninger. Den er også aktuell for forskere med interesse for spørsmål knyttet til skolemiljø og for lærere og lærerutdannere som arbeider med å utvikle gode og inkluderende skolemiljøer.