Relasjonsledelse

Inkluderende skolemiljø

Inkluderende skolemiljø

Mirjam Harkestad Olsen og Rigmor Mikkelsen (red.), 2020, Ebok, Bokmål, PDF

Omtale

Relasjonsledelse har stor betydning i arbeidet med å skape et inkluderende skolemiljø. Som profesjonell yrkesutøver har læreren et ansvar for å skape gode relasjoner både mellom seg og elevene og elevene imellom. Boken fokuserer på hvordan læreren kan ivareta dette ansvaret på en måte som tar vare på elevenes behov for trivsel, læring og utvikling. I boken drøftes fem ulike perspektiver ved relasjonsledelse gjennom følgende spørsmål: Hvordan kan relasjonsledelse forstås i et dannelsesperspektiv? Hvordan kan læreren gjennom kommunikasjonsferdigheter utvikle gode relasjoner til elevene? Hva tenker lærere om relasjons- og samhandlingsprosesser i skolen? Hvordan er lærerens mot viktig i relasjonene med elevene? Hva sier elever i videregående skole om lærerens relasjonsledelse?

Boken er aktuell for studenter innenfor pedagogiske og spesialpedagogiske studieretninger. Den er også aktuell for forskere med interesse for spørsmål knyttet til skolemiljø og for lærere og lærerutdannere som arbeider med å utvikle gode og inkluderende skolemiljøer.