Tilpasset opplæring

Inkluderende skolemiljø

Mirjam Harkestad Olsen og Peder Haug (red.), 2020, Heftet, Bokmål

Omtale

I denne boken klargjør forfatterne betydningen av begrepet og prinsippet tilpasset opplæring. I tillegg gir boken et bidrag til hvordan ansvaret for tilpasset opplæring kan forstås, og hvordan begrepet er erfart i en praktisk sammenheng.

Fem ulike perspektiver ved tilpasset opplæring drøftes gjennom følgende spørsmål:

  • Hvordan kan prinsippet tilpasset opplæring forstås og tas i bruk i skolen?
  • Hvordan kan profesjonsfellesskapet arbeide for å fremme en tilpasset opplæring?
  • Hvordan erfarer elever med stort læringspotensial at opplæringen er tilpasset?
  • Hvordan fremme en tilpasset opplæring for flerspråklige elever?
  • Hvordan lede en tilpasset leseopplæring?

Boken er aktuell for studenter innenfor pedagogiske og spesialpedagogiske studieretninger. Den er også aktuell for forskere med interesse for spørsmål knyttet til skolemiljø og for lærere og lærerutdannere som arbeider med å utvikle gode og inkluderende skolemiljøer.