Salgsrådgiver Jørgen Holmstrøm
Disko kroppsøving – et godt sted å lære

Presentasjon av kroppsøvingsfaget i Disko. En ny strømmetjeneste for læring fra Cappelen Damm.

Disko Kroppsøving

Strømmetjeneste kroppsøving vg1-vg3

Disko Kroppsøving dekker kompetansemålene i faget på vg1, vg2 og vg3. I stedet for å få et lite innblikk i hver aktivitet skal elevene i Disko lære gjennom å fordype seg i ulike temaer. En læringssti kan starte med tema som for eksempel samarbeid, kroppspress eller inkludering, og aktivitetene og idrettene blir et virkemiddel for at elevene skal erfare og forstå.

Riktig antall Disko elevlisenser gir også lærertilgang

Skolen må kjøpe riktig antall elevlisenser til elevene som skal bruke Disko i klassen/gruppen. Lærere får automatisk tilgang. All innlogging, klasse- og gruppetilhørighet i Disko styres gjennom Feide.Kroppsøving i Disko – fra aktivitetsfag til læringsfag!


I læringsstiene kan læreren selv velge å endre eller legge til passende idretter og aktiviteter fra en rik aktivitetsbank. Instruksjonsvideoer, aktivitetstips, øktplaner, quizer, oppdaterte diskusjonstema – I Disko finner du det du trenger, og det foreslåtte læringsløpet i årsplanen sikrer at elevene kommer igjennom kompetansemålene.I stedet for at eleven skal mestre ferdigheter er fokuset i Disko på at eleven skal lære å øve og trene. Elevene skal være mer delaktige, lære å tenke kritisk, fordype seg og gjøre opp egne tanker om hva som er formålet med kroppsøving. Disko Kroppsøving er innbydende, inkluderende og legger et godt grunnlag for livslang bevegelsesglede!


Et viktig mål i Disko er også å gi både læreren og eleven nye innfallsvinkler til hvordan man kan lære gjennom å bruke kroppen. Vi bruker derfor aktualiteter fra nyhetsbildet som setter faget inn i en større sammenheng. Slik kan du som lærer ta med resten av verdenen inn i gymsalen!


Les mer om Diskocdu.no

Les mer
Disko Kroppsøving
Disko KroppsøvingStrømmetjeneste kroppsøving vg1-vg3
88,– ekskl. mva
110,– inkl. mva

Disko SF Fellesfag

Strømmetjeneste studieforberedende fellesfag vg1

Disko SF Fellesfag vg1 dekker kompetansemålene i fagene engelsk SF, fransk 2, geografi, italiensk 1, kroppsøving, matematikk 1P og 1T, naturfag SF, norsk SF, portugisisk 1, samfunnskunnskap, spansk 2, tysk 1 og 2.


Riktig antall Disko elevlisenser gir også lærertilgang

Skolen må kjøpe riktig antall elevlisenser til elevene som skal bruke Disko i klassen/gruppen. Lærere får automatisk tilgang. All innlogging, klasse- og gruppetilhørighet i Disko styres gjennom Feide. Med lisenser til fellesfagene får elever og lærere tilgang til alle Disko-fagene, men skolen kan også kjøpe lisenser til ulike fagpakker.Disko; et godt sted å lære – og et godt sted å være lærer!


I Disko vekkes nysgjerrighet og lærelyst gjennom aktualitet, varierte innfallsvinkler og inkluderende elevaktiviteter. De visuelle virkemidlene gjør fagstoffet levende på helt nye måter og elevaktivitetene legger opp til de gode læringsopplevelsene i klasserommet.


Det er enkelt å tilpasse læringsstiene til den enkelte elev og elevgruppe. Som lærer kan du velge å følge de oppsatte læringsstiene til temaene eller sette sammen dine egne ved å plukke og mikse i et rikt utvalg av ulike innholdstyper.


Les mer om Disko cdu.no.

Les mer
Disko SF Fellesfag
Disko SF FellesfagStrømmetjeneste studieforberedende fellesfag vg1
336,– ekskl. mva
420,– inkl. mva