Disko; en strømmetjeneste for vgs (LK20)

Digital ressurs for videregående skole

Om læreverket

Disko er en strømmetjeneste til videregående skole som gir en helt ny opplevelse av fagstoffet. Fagene i Disko er levende og visuelt presentert, samtidig er det god struktur, oversiktlig og lett å finne fram. Skoleåret 2023/24 dekkes de studieforberedende fellesfagene for vg1.

Disko er et godt sted å lære, og et godt sted å være lærer!
I Disko vekkes nysgjerrighet og lærelyst gjennom aktualitet og ulike innfallsvinkler. Visuelle virkemidler gjør fagstoffet levende på nye måter. De mange innholdstypene gjør det lett å variere undervisningen. Elevaktivitetene legger opp til å skape gode læringsopplevelser i klasserommet.

Disko – en strømmetjeneste for vgs
I Disko har vi strukturert fagene i temaer med ulike læringsstier som dekker kompetansemålene i fagene. Alt innhold fra læringsstiene er også tilgjenglig som enkeltelementer slik at lærer kan sette sammen sin egne opplegg og tilpasse til sine elever.

Disko har nyttige verktøy for lærer
Hvert fag i Disko har egne forslag til årsplan og planlegging av undervisningen. Hvert innholdselement har tips til lærer og hvilke kompetansemål som dekkes. Læringsstier og aktiviteter kan enkelt sendes til enkeltelever og elevgrupper, og med statistikkverktøyet er det enkelt å følge elevenes arbeid og faglige utvikling.

Disko lisenser
For å bruke Disko må elever og lærere benytte Feide. Bestill lisenser til riktig antall elever, lærere får automatisk tilgang. Skolen kan kjøpe lisens til alle fagene på et trinn eller på fagområder. Se lisensene her: Komponenter.

Disse fagene finner du i Disko skoleåret 2023/24
Geografi, kroppsøving, samfunnskunnskap og tysk 2 er komplette til skolestart 2023. Fagene norsk vg1, engelsk SF, matematikk 1P og 1T, naturfag SF, tysk 1, fransk 2, spansk 2, portugisisk 1 og italiensk 1 er klare til skolestart og komplette i løpet av skoleåret (publisering av innhold følger foreslått årsplan i fagene).

Dette kommer i Disko :-)
> Bibliotek med bøker, lydbøker, podkaster og filmer (2023)
> Studieforberedende og yrkesfaglige fellesfag vg2 (2024)
> Studieforberedende fellesfag og påbygg vg3 (2025)

Møt prosjektleder og redaktører

Alltid aktuelt i møte med elevene

Ofte fanger Disko-redaksjonen opp saker som går under radaren hos mange voksne, men som treffer blink som aktuell inngang til fagstoffet hos elevene. Les mer ...

Møt redaktørene for norsk og matematikk

De lærer elevene å tåle andres meninger

Hvis klasserommet skal bli et godt sted å lære, må det også være et trygt sted å diskutere ulike meninger. Les mer ...

Møt redaksjonssjefen

Disko; skreddersydd for fellesskapet

Et av de viktigste målene med den nye strømmetjenesten Disko for videregående skole, er å gjøre klasserommet til et enda bedre sted å lære. Les mer ...