Disko SF Fellesfag

Disko; en strømmetjeneste for vgs (LK20)

Strømmetjeneste studieforberedende fellesfag vg1

, 2023, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
For skoler/bedrifter316,– ekskl. mva
395,– inkl. mva

Omtale

Disko SF Fellesfag vg1 dekker kompetansemålene i fagene engelsk SF, fransk 2, geografi, italiensk 1, kroppsøving, matematikk 1P og 1T, naturfag SF, norsk SF, portugisisk 1, samfunnskunnskap, spansk 2, tysk 1 og 2.

Disko; et godt sted å lære – og et godt sted å være lærer!
I Disko vekkes nysgjerrighet og lærelyst gjennom aktualitet, varierte innfallsvinkler og inkluderende elevaktiviteter. De visuelle virkemidlene gjør fagstoffet levende på helt nye måter og elevaktivitetene legger opp til de gode læringsopplevelsene i klasserommet.

Det er enkelt å tilpasse læringsstiene til den enkelte elev og elevgruppe. Som lærer kan du velge å følge de oppsatte læringsstiene til temaene eller sette sammen dine egne ved å plukke og mikse i et rikt utvalg av ulike innholdstyper.

Ta i bruk Disko med elevene!
Bestill til riktig antall elever. Lærere får automatisk tilgang. Innlogging med Feide på disko.cdu.no.
Skolen kan også kjøpe tilgang til ulike fagområder i Disko.

Se hva som kommer i Diskocdu.no.