Disko SF Fellesfag (Nettsted)

Disko SF Fellesfag

Disko; en strømmetjeneste for vgs (LK20)

Strømmetjeneste studieforberedende fellesfag vg1

2023, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Bestill til riktig antall elever. Lærere får automatisk tilgang.

For skoler/bedrifter336,– ekskl. mva
420,– inkl. mva

Omtale

Disko SF Fellesfag vg1 dekker kompetansemålene i fagene engelsk SF, fransk 2, geografi, italiensk 1, kroppsøving, matematikk 1P og 1T, naturfag SF, norsk SF, portugisisk 1, samfunnskunnskap, spansk 2, tysk 1 og 2.

Riktig antall Disko elevlisenser gir også lærertilgang
Skolen må kjøpe riktig antall elevlisenser til elevene som skal bruke Disko i klassen/gruppen. Lærere får automatisk tilgang. All innlogging, klasse- og gruppetilhørighet i Disko styres gjennom Feide. Med lisenser til fellesfagene får elever og lærere tilgang til alle Disko-fagene, men skolen kan også kjøpe lisenser til ulike fagpakker.

Disko; et godt sted å lære – og et godt sted å være lærer!

I Disko vekkes nysgjerrighet og lærelyst gjennom aktualitet, varierte innfallsvinkler og inkluderende elevaktiviteter. De visuelle virkemidlene gjør fagstoffet levende på helt nye måter og elevaktivitetene legger opp til de gode læringsopplevelsene i klasserommet.

Det er enkelt å tilpasse læringsstiene til den enkelte elev og elevgruppe. Som lærer kan du velge å følge de oppsatte læringsstiene til temaene eller sette sammen dine egne ved å plukke og mikse i et rikt utvalg av ulike innholdstyper.

Les mer om Disko cdu.no.