Disko Kroppsøving (Nettsted)

Disko Kroppsøving

Disko; en strømmetjeneste for vgs (LK20)

Strømmetjeneste kroppsøving vg1-vg3

2023, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Bestill til riktig antall elever. Lærere får automatisk tilgang.

For skoler/bedrifter88,– ekskl. mva
110,– inkl. mva

Omtale

Disko Kroppsøving dekker kompetansemålene i faget på vg1, vg2 og vg3. I stedet for å få et lite innblikk i hver aktivitet skal elevene i Disko lære gjennom å fordype seg i ulike temaer. En læringssti kan starte med tema som for eksempel samarbeid, kroppspress eller inkludering, og aktivitetene og idrettene blir et virkemiddel for at elevene skal erfare og forstå.

Riktig antall Disko elevlisenser gir også lærertilgang
Skolen må kjøpe riktig antall elevlisenser til elevene som skal bruke Disko i klassen/gruppen. Lærere får automatisk tilgang. All innlogging, klasse- og gruppetilhørighet i Disko styres gjennom Feide.

Kroppsøving i Disko – fra aktivitetsfag til læringsfag!

I læringsstiene kan læreren selv velge å endre eller legge til passende idretter og aktiviteter fra en rik aktivitetsbank. Instruksjonsvideoer, aktivitetstips, øktplaner, quizer, oppdaterte diskusjonstema – I Disko finner du det du trenger, og det foreslåtte læringsløpet i årsplanen sikrer at elevene kommer igjennom kompetansemålene.

I stedet for at eleven skal mestre ferdigheter er fokuset i Disko på at eleven skal lære å øve og trene. Elevene skal være mer delaktige, lære å tenke kritisk, fordype seg og gjøre opp egne tanker om hva som er formålet med kroppsøving. Disko Kroppsøving er innbydende, inkluderende og legger et godt grunnlag for livslang bevegelsesglede!

Et viktig mål i Disko er også å gi både læreren og eleven nye innfallsvinkler til hvordan man kan lære gjennom å bruke kroppen. Vi bruker derfor aktualiteter fra nyhetsbildet som setter faget inn i en større sammenheng. Slik kan du som lærer ta med resten av verdenen inn i gymsalen!

Les mer om Diskocdu.no