På vei mot læreryrket: Studentaktiv læring via transformative prosesser

Anna Järnerot, Anne Bonnevie Lund og Alexander Gamst Page (red.), 2024, Heftet, Bokmål
359,–
Produseres på bestilling. Sendes fra oss i løpet av 1–2 uker.

Omtale

På vei mot læreryrket viser hvordan studenters aktiviteter kan inngå i dannelsesprosesser på veien mot å bli lærer. De ulike kapitlene beskriver hvordan lærerstudentene kan reflektere over og vurdere hvilke aspekter de vil vektlegge for å bli den profesjonsutøveren de ønsker å være. Målet er at kapitlene samlet viser hvordan studentene kan bygge både faglig innsikt og forståelse av seg selv som lærere, og videre utvikle profesjonell identitet sammen med en dypere kjennskap til lærerens utøverkompetanse.

Lærerstudenters vei mot å bli lærere innebærer et tett samarbeid mellomstudentene og underviserne og boka tydeliggjør hvordan undervisere på lærerutdanningen kan inspirere studentene. Bidragene i antologien er med på å utvikle fagområdets teoretiske kunnskaper og samtidig gir forfatterne gode eksempler til andre undervisere i høyere utdanning på hvordan studentaktiv læring kan gjennomføres.

Målgruppen for boka er forskere og faglig ansatte ved universitet og høgskoler innenfor lærerutdanning spesielt, men den er også aktuell for lærerstudenter og lærere i skolen.