Alexander Gamst Page

Alexander Gamst Page

Alexander G. Page er postdoktor ved pedagogikkseksjonen, ILU. Han er utdannet som sosialantropolog, og tok doktorgraden innen migrasjonsstudier ved NTNU. Page er spesialisert på kvalitative data, og benytter for det meste etnografiske metoder som deltagende observasjon og semistrukturerte intervju der hensikten er å fange opp deltagernes perspektiv. Page har forsket på et mangfold av tema, som moderniseringsprosesser i Kina, kommunikasjon i et flerspråklig samfunn, religions terapeutiske effekt, og trivsel blant internasjonale studenter. Dette fokuset på studenters erfaringer bæres over i hans nåværende prosjekt rundt blivende lærere.

Titler i salg

Område og fag

Type

Språk/Målform

 • På vei mot læreryrket: Studentaktiv læring via transformative prosesser av Anne Bonnevie Lund, Alexander Gamst Page og Anna Järnerot (Heftet)

  På vei mot læreryrket: Studentaktiv læring via transformative prosesser

  Anna Järnerot, Anne Bonnevie Lund og Alexander Gamst Page (red.)
  Bokmål2024
  ISBN 9788202826666
  HeftetAkademisk
  359,–
  Produseres på bestilling. Sendes fra oss i løpet av 1–2 uker.
 • Studenten skal bli lærer av Anne Bonnevie Lund og Audhild Løhre (Heftet)

  Studenten skal bli lærer

  Kunnskap, identitet og profesjonsutviklingAudhild Løhre og Anne Bonnevie Lund (red.)
  Bokmål2020
  ISBN 9788202675912
  HeftetAkademisk
  249,–
  Produseres på bestilling. Sendes fra oss i løpet av 1–2 uker.
 • Studenten skal bli lærer av Anne Bonnevie Lund og Audhild Løhre (Open Access)

  Studenten skal bli lærer

  Kunnskap, identitet og profesjonsutviklingAudhild Løhre og Anne Bonnevie Lund (red.)
  Bokmål2020
  ISBN 9788202652371
  Open AccessAkademisk